Loopbaan Buro Factor D

Intervisie

Wikipedia zegt over intervisie: “Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.”

Heb je als team behoefte om onder professionele begeleiding intervisie sessies te houden? Neem dan contact met me op.
Ik begeleid sinds 2014 teams om o.a. de samenwerking te vergroten en kennis en kunde met elkaar te delen.

Praktisch

  • Intervisie gebeurt op locatie in overleg in een daarvoor geschikte ruimte
  • Intervisie gebeurt volgens een daarvoor geschikte methode
  • De duur van een intervisie varieert van 1,5 tot 2 uur per sessie
  • Investering: vraag naar een offerte